Ziarno

Kiszonka

Cechy agrotechniczne

Odmiana

Dojrzałość na ziarno/ kiszonkę

Rok rejestracji

Przeznaczenie

Typ ziarna

Typ mieszańca

Potencjalny plon ziarna

Tempo dojrzewania ziarna

Omła-calność

Przykła-dowa MTZ zbioru

Potencjalny plon suchej masy

Koncen-tracja energi

Dojrzewanie łodygi i liści (stary green)

Odporność na wyleganie

Tolerancja na fusarium

Wzrost roślin

   Rozwój początkowy

 

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

ELEGANZA

190/190

EU

xx

xxxx

 

x

 

sf

TC

5

5

6

3

3/4

5

4

5

5

2/4

3!

 

LAURINIO

200/200

2012**

xx

xxxx

 

 

sf

TC

5

6

6

3/4

4

5

4

4

4

3/4

3

 

PODIUM

200/200

2009

xx

xxxx

 

 

 

sf/sd

TC

5

5

6

3/4

2/3

6

4

6

3/4

2/3

3

 

SILAS

210/210

EU

xxx

xxxx

xx

xxxx

 

sf

TC

5

6

 

3

3/4

6

3

4

4

2/3

3

 

SILVINIO

210/200

2012

x

xxxx

 

 

sf/sd

TC

5

5

6

4

3/4

5

3

4

5

3/4

3

 

AMBROSINI

220/220

2011

xxxx

xxxx

xx 

 

 

sf/sd

TC

5

5

6

3/4

4/5

6

3

6

4

3/4

3

 

SALGADO

230/200

2007

Xxx

xxxx

 

 

sf/sd

SC

5

5

6

2

3/4

6

2

6

4

2/3

3

 

SILVESTRE

220/230

2007

xxxx

xx

xxx 

 

sf/sd

TC

4

4

6

3

6

4

3

4

4

4/5

3

 

AMADEO

230/230

2007

xxxx

xxxx

 

x

 

sf/sd

SC

6

5

4

4

4/5

6

4

5

5

3/4

2/3

 

RICARDINIO

230/240

2010

xxx

xxxx

 

sf/sd

SC

6

6

6

5

5

6

3

5

6

4/5

2/3

 

BELLEVUE

220/240

2004

xxxx

xx

 

 

 

sf

SC

5

4

5

3

5

6

5

4

4

4/5

3

 

URSINIO

230/230

2012*

xxxx

x

 

 

sf

TC

5

4

4

4

5

5

4

5

5

4/5

2/3

 

TOURAN

-/230

2009

xxxx

x

 

 

 xxx

sf/sd

TC

5

4

4

4

6

5

3

5

4

4/6

3!

 

SANTURIO

240/ca220

2012

x

xxxx

 

x

 

sf

TC

6

6

4

5

5

5

3

5

5

4/5

3

 

AMOROSO

240/250

2008

xx

xxxx

xxxx

 

sf

SC

6

6

5

4

5

5

4

5

6

4/5

3

 

IKOS

250/260

2003

x

xxxx

xxxx 

xxxx 

 

sf

SC

5

5

5

4

-

-

4

6

6

2/3

2

 

SEVERO

250/260

2009

xxxx

xxxx

 

sf

SC

6

5

5

4

5

5

4

6

6

4/6

2

 

KWS5133eco

250/250

2009

xxxx

xxxx

xxxx

 xxx

xxxx

sf

TC

6

5

6

5

6

5

3

6

6

4/6

3

 

RONALDINIO

260/260

2008

xxxx

xxxx

 x

xxx 

xxx 

sf

TC

6

4

5

4

6

5

5

5

5

4/6

2/3

 

GROSSO

260/260

2012**

xxx

xxxx

xx

sf/sd

SC

6

5

5

4

6

5

4

5

5

4/5

2/3

 

FERNANDEZ

-/260

EU

xx

 

xxxx

d

SC

-

4

-

-

6

4

4

5

5

5/6

2/3

 

GRANEROS

260/240

2006

xxxx

xx

 x

 

xx 

sf/sd

TC

5

4

4

5

5

5

3

5

4

3/4

2

 

KVALITASYG

260/260

EU

xx

xxxx

 

 

 

sf

TC

6

4

5

4

5

5

5

6

6

4/6

2

 

CASSILAS

-/260

2011

xxxx

x

 

 

xxxx 

sf

SC

5

4

4

4

6

4

3

4

5

3/4

2/3

 

BEATUS

260/260

2007

xxxx

xx

 xxxx

 

xxx

sf/sd

TC

5

4

5

4

6

4

4

5

4

5/6

2

 

KOHERENS

270/280

EU

xxxx

xxxx

 

sf/sd

SC

6

5

5

5

5

5

3

6

6

4/5

3

 

ATLETICO

-/280

EU

xxx

 

 

xxxx

sf/sd

TC

-

-

-

-

6

4

3

4

5

5/6

2/3

 

HAVANE

270/290

2002

xx

xxxx

 

 

sd

SC

6

6

6

4

5

4

3

6

6

4/5

1

 

KRABAS

290/290

EU

x

xxxx

 

 

xx

sd

SC

6

5

5

4

5

4

3

6

6

4/5

1

 

KAIFUS

300/300

EU

xx

xxxx

 

 

xx

sd

TC

6

5

5

4

6

4

3

5

6

4/5

1

 

CANNAVARO

-/310

EU

xxx

 

 

 

xxxx

sd/sf

TC

-

-

-

-

6

4

5

4

5

5/6

2

 

 

 

EU - odmiana sprzedawana w Polsce na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)
* - przewidywany rok rejestracji w Polsce

Przeznaczenie
xxxx - bardzo zalecane
xxx - zalecane
xx - możliwe
x - możliwe w małym zakresie

SC -odmiana mieszańcowa dwuliniowa
TC - odmiana mieszańcowa trójliniowa

Tempo dojrzewania ziarna.
Rozwój początkowy.

1 - przeciętnie
2 - szybko
3 - bardzo szybko

Dojrzewanie łodygi i liści
efekt stay green

5 - bardzo długo zielona reszta rośliny
4 - długo zielona reszta rośliny
3 - równomierne dojrzewanie ziarna i reszty rośliny
2 - szybsze zamieranie reszty rośliny

Potencjalny plon ziarna. Omłacalność. Masa tysiąca ziaren (MTZ). Plon suchej masy. Koncentracja energi. Dojrzewanie reszty rosliny. Odporność na wyleganie. Tolerancja na zgorzel podstawy łodygi. Wzrost roślin.
2 - niski
3 - niski do średniego
4 - średni do wysokiego
5 - wysoki
6 - bardo wysoki